Linkedin  WeChat  Facebook  Twitter  Youtube
Contacts
 Contact Details
Tel:+86-591-83978605
Fax:+86-591-83979216
E-mail:contact@nlscan.com
ContactsNewland Auto-ID Tech. Co., Ltd.

ADD: No.1 Rujiang West Rd., Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China

TEL: +86-591-83978605

FAX: +86-591-83979216

Email: contact@nlscan.com

WEB: www.newlandaidc.com                

Follow Newland AIDC:Linkedin  Facebook  Twitter  Youtube

Follow WeChat Public Number


Message
Follow Newland AIDCLinkedin  WeChat  Facebook  Twitter  Youtube